Nicosia
  22667668
 
  Nicosia
  22760073
 
  Paphos
  26236400
 
  Nicosia
  22848197, 22128197
22848198
  Famagusta
  23813932
 
  Limassol
  25369726
 
  Nicosia
  22100990
 
  Larnaca
  24628113
 
  Limassol
  25746751
 
  Nicosia
  22668998
 
  Larnaca
  24426161
 
  Nicosia
  22844000
22844222
  Limassol
  25317666.
 
  Limassol
  25747441
 
  Nicosia
  99488492
 
  Famagusta
  23833650
 
  Famagusta
  23833444
 
  Nicosia
  22664006
 
  Famagusta
  23833838
 
  Larnaca
  24645320
 
  Paphos
  26271661
 
  Nicosia
  22100133
 
  Larnaca
  24665347
 
  Paphos
  26945296
 
  Larnaca
  24644995
 
  Limassol
  25331322
 
  Paphos
  77777793
 
  Nicosia
  22760592
 
  Nicosia
  22730830
 
  Paphos
  26935467
 
  Limassol
  25745547
 
  Nicosia
  22873888
 
  Paphos
  99278838
 
  Larnaca
  24646219
 
  Larnaca
  24659565
 
  Nicosia
  22864000
 
  Famagusta
  23844000
 
  Limassol
  25322033
 
  Paphos
  26964096
 
  Limassol
  25430808
 
  Limassol
  25322604
 
  Larnaca
  24653636
 
  Limassol
  25322603
 
Dmc
  Larnaca
  24657492
 
  Nicosia
  22433722