Nicosia
  22667668
 
  Nicosia
  22760073
 
  Paphos
  26236400
 
  Famagusta
  23813932
 
  Limassol
  25369726
 
  Larnaca
  24628113
 
  Limassol
  25746751
 
  Nicosia
  22668998
 
  Larnaca
  24426161
 
  Limassol
  25317666.
 
  Limassol
  25747441
 
  Nicosia
  99488492
 
  Famagusta
  23833650
 
  Famagusta
  23833444
 
  Nicosia
  22664006
 
  Famagusta
  23833838
 
  Larnaca
  24645320
 
  Paphos
  26271661
 
  Nicosia
  22100133
 
  Larnaca
  24665347
 
  Paphos
  26945296
 
  Larnaca
  24644995
 
  Limassol
  25331322
 
  Paphos
  77777793
 
  Nicosia
  22760592
 
  Paphos
  26935467
 
  Limassol
  25745547
 
  Paphos
  99278838
 
  Larnaca
  24646219
 
  Larnaca
  24659565
 
  Nicosia
  22864000
 
  Famagusta
  23844000
 
  Limassol
  25322033
 
  Paphos
  26964096
 
  Limassol
  25430808
 
  Limassol
  25322604
 
  Larnaca
  24653636
 
  Limassol
  25322603
 
Dmc
  Larnaca
  24657492
 
  Nicosia
  22433722
 
  Larnaca
  24646942
 
  Limassol
  25324243
 
  Larnaca
  24622536
 
  Limassol
  25357091
 
  Larnaca
  24627999
24625230